Information for shareholders

 

The company leads electronic communication with shareholders in accordance with applicable law. Announcements required by law are located in the Information for shareholders subpage.

Shareholders are allowed to send requests or announcements as well as ask questions using the company’s e-mail address: info @ bctt.eu.

List of Announcements:

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Gdańsk, dnia 27 listopada 2020r.

P.T. Akcjonariusze Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A.

Działając imieniem Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000366480 , w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam Państwa jako akcjonariuszy Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca grudnia 2020r.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Michael Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 września 2020 roku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z w/w ustawą:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy

Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem

Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Gdańsk, dnia 12 listopada 2020r.

P.T. Akcjonariusze Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A.

Działając imieniem Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000366480 , w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam Państwa jako akcjonariuszy Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca grudnia 2020r.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Michael Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 września 2020 roku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z w/w ustawą:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy

Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem

Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Gdańsk, dnia 27 października 2020r.

P.T. Akcjonariusze Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A.

Działając imieniem Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000366480 , w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam Państwa jako akcjonariuszy Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca grudnia 2020r.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Michael Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 września 2020 roku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z w/w ustawą:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy

Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem

Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Gdańsk, dnia 12 października 2020r.

P.T. Akcjonariusze Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A.

 

Działając imieniem Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000366480 , w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam Państwa jako akcjonariuszy Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca grudnia 2020r.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Michael Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 września 2020 roku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z w/w ustawą:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy

Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem

 

Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A.

Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją

Gdańsk, dnia 25 września 2020r.

P.T. Akcjonariusze Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A.

 

Działając imieniem Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000366480 , w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam Państwa jako akcjonariuszy Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca grudnia 2020r.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Michael Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 września 2020 roku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z w/w ustawą:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania

Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy

Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem

 

Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A.